Servitum - usługi opiekuńcze w domu

Servitum - usługi opiekuńcze w domu
Fernruf:
+48 533336789
Website:
servitum.pl

Die Lage:

Anschrift: Vlastimila Hofmana 22, Kraków

Servitum - usługi opiekuńcze w domu

Świadczymy usługi opiekuńcze w domu. Oferta domowej opieki dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych powstaje na podstawie zebranych informacji jako swoista diagnoza potrzeb. Kompleksową propozycję omawiamy z Klientem. Wspólnie ustalamy ostateczny zakres usług dla konkretnego Seniora – z podziałem czynności na poszczególne dni opieki tak, aby zapewnić Podopiecznym wszystko, o co każdy z nich prosi i czego każdy potrzebuje.

 

- Wspólnie z Rodzinami tworzymy najlepsze plany doraźnego wsparcia w sytuacjach nagłych i kryzysowych.

- Oferujemy także długofalowe programy stałej opieki dla Rodzin, które na co dzień nie są w stanie osobiście ofiarować wystarczająco dużo czasu i poświęcenia swoim bliskim. 

- Nasza oferta to również kompleksowa opieka rehabilitacyjna oraz zapewnienie domowych wizyt lekarskich dla naszych podopiecznych. 

 

Bowiem:

- Wiemy, jak ważna jest dbałość o zwykłe, domowe czynności, które z wiekiem sprawiają coraz więcej kłopotów. 

- Wiemy, jak ważne są drobne, osobiste rytuały, zachowanie których daje poczucie szczęśliwego, spełnionego życia. 

- Szanujemy rodzinne zwyczaje, które powstawały i trwały przez lata. 

- Naszym Podopiecznym niesiemy radość życzliwej opieki domowej, szacunku dla ich indywidualności, osobistych upodobań i potrzeb. 

 

W codziennych czynnościach, we własnych ścieżkach i w zwyczajach, które pomagamy zachować tkwi prawdziwa bliskość, serdeczność i zaangażowanie. Nasz wysiłek i praca – to Państwa miłość – wnoszona do domów Podopiecznych w postaci opieki, rozmowy, życzliwych gestów. 

 

Dlatego zapewniamy opiekę:

- Osobom po hospitalizacji, wymagającym opieki długoterminowej lub czasowej;

- Chorym leżącym, których stan zdrowia unieruchomił krótko lub długoterminowo w łóżku;

- Osobom niepełnosprawnym;

- Seniorom, którym z racji wieku potrzebne jest dyskretne, okresowe wsparcie lub długoterminowa opieka;

- Osobom starszym i samotnym, potrzebującym towarzystwa, rozmowy.

- Zgodnie z ustalonymi zobowiązaniami i oczekiwaniami Podopiecznych pomagamy w codziennych czynnościach domowych, towarzyszymy w wyjściach, sprawujemy pieczę nad dbałością o ich zdrowie.

- Dla zapewnienia najwyższych standardów opieki na bieżąco raportujemy efekty każdej wizyty.

 

Troskliwie wspieramy na co dzień, by jak najdłużej aktywnie cieszyli się życiem! 

 

Przygotowaliśmy też dla Państwa kilka ofert specjalnych w ramach których proponujemy:

- Rehabilitację i fizjoterapię domową,

- Opiekę Domową Seniora

- Opiekę Całodobową

- Opiekę Pielęgniarską

- Zakupy z dostawą do domu

- Zakup leków


Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa NFZ – Przemyśl.

 

Świadczymy usługi pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są one w pełni refundowane przez NFZ.

Oferowana przez nas opieka pielęgniarska  skierowana jest do osób wymagających systematycznych świadczeń pielęgniarskich, które stan nie wymaga jednak stałego przebywania w oddziałech leczenia stacjownarnego.
Aby maksymalnie przyspieszyć powrót pacjenta do zdrowia opieka pielęgniarska oparta jest o współpracę z lekarzem rodzinnym prowadzącym pacjenta.


Pielęgniarska opieka domowa – kto może się ubiegać?

 

Pielęgniarską długoterminową opieką domową świadczoną na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia objęci być mogą Pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby. Kwalifikowani są na podstawie tzw. skali Barthla służącej do określenia ogólnego poziomu zdrowia i stopnia samodzielności Pacjenta. Do świadczenia uprawnieni są Pacjenci, których ocena w skali  Barthla wyniesie nie więcej niż 40 punktów.


Dokumenty długoterminowej opieki pielęgniarskiej.

 

W celu objęcia Pacjenta refundowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniami pielgniarskiej długoterminowej opieki domowej potrzebne jest skompletowanie przez chorego następujących dokumentów:

Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego Pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych
Zgoda Pacjenta wyrażona na piśmie
Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej:
  • Lekarskie skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.
  • Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.
  • Wyrażona na piśmie zgoda Pacjenta do objęcia opieką domową.

 

Zapraszamy do współpracy!