Tagespflege-Sozialheim (41 Ergebnisse)

Dzienny Dom Seniora Ludwisia

Wrocław, Skrzydlata  11A/1A auf der Landkarte sehen
Dzienny Dom Seniora LUDWISIA, działający pod nazwą Klub Seniora LUDWISIA, jest placówką opiekuńczo-aktywizacyjną, oferującą Seniorom dzienną opiekę pielęgniars

Dom Opieki Dziennej i Aktywizacji Osób Starszych Przestrzeń Seniora

Żyrardów , Konopnickiej 10B auf der Landkarte sehen
Placówka szczególnie przeznaczona dla osób chorych na demencję, chorobę Alzheimera, stany poudarowe, deficyty neurologiczne. Przystosowana dla osób niepełnospr

Dom Dziennego Pobytu w Mokowie- Opieka i Aktywność

Dobrzyń nad Wisłą, Mokowo  37 auf der Landkarte sehen
Miejsce przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych. W ramach działań realizowane są następujące formy wsparcia: Udział w zajęciach usprawniających ruchowo, w

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 147 auf der Landkarte sehen
Dzienny Dom przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia.Seniorzy mogą liczyć na zajęcia terapii grupowej i indywidualnej, usług rehabilitacyjnych, posiłki, róż

Dom Dziennego Pobytu Alternatywy

Zielona Góra, Gen. Sikorskiego 17/2 auf der Landkarte sehen
Dom Dziennego Pobytu Alternatywy – Aktywna Przestrzeń Seniora to placówka przeznaczona dla osób starszych. Obiekt powstał w celu zapewnienia Seniorom uczestnic

Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi

Tarnów, Al. Matki Bożej Fatimskiej 6 auf der Landkarte sehen
Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie jest placówką pobytu dziennego dla 60. Powstała z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną (upo

Dom Pomocy Społecznej

Węgorzewo, 11 Listopada 12 auf der Landkarte sehen
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie dysponuje 272 miejscami. Obiekt przeznaczony jest dla osób dorosłych (kobiety i mężczyżni) niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom Pomocy Społecznej

Godziszewo, Damaszka 1 auf der Landkarte sehen
Dom Pomocy Społecznej w Damaszce jest domem stacjonarnym przeznaczonym dla 126 osób, kobiet i mężczyzn, przewlekle psychicznie chorych. Działamy na podstawie d

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Orioniści

Izbica Kujawska, Narutowicza 65 auf der Landkarte sehen
Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej jest obiektem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.  Dom zabezpiecza podstawowe, uza

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce

Sosnówka, Liczyrzepy 87 auf der Landkarte sehen
 Dom zapewnia mieszkańcom podstawowe usługi: 1. W zakresie potrzeb bytowych:a) miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową

Dzienny Dom Opieki Przyjaciele Józefa

Kaźmierz, Szafranowa 1 auf der Landkarte sehen
Zapraszamy do skorzystania z najlepszej oferty opieki dla Państwa najbliższych. Dom Opieki Przyjaciele Józefa to całodobowa oferta opieki nad osobami starszymi

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Nowa Ruda, Parkowa  20 auf der Landkarte sehen
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie - Słupiec przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, którzy saż chorzy przewlekle, somatycznie. Placówka zapewnia kompleksow

Dom Dziennego Pobytu Senior

Lubin, Sienkiewicza 3 auf der Landkarte sehen
Dom Dziennego Pobytu „Senior” świadczy pomoc w zakresie:żywienia,terapii zajęciowej (grupowej i indywidualnej), działalności kulturalno–oświatowej, działalnośc

Dom Seniora nr 1

Leszno, Janusza Korczaka 1 auf der Landkarte sehen
 Dom Seniora to placówka dziennego pobytu, której celem jest integracja środowiska osób starszych, przeciwdziałanie samotności, pomoc i aktywizacja w życiu cod

Dom Dziennego Pobytu Maria Magda

Opole, Barlickiego 1-3 auf der Landkarte sehen
Dom Dziennego Pobytu Mria Magda jest placówką wsparcia dla seniorów z terenu Opola. Mieści się na parterze budynku mieszkalnego i w całości jest przystosowana

Środowiskowy Dom Samopomocy

Pisz, Pl. Daszyńskiego 12 A auf der Landkarte sehen
Środowiskowy Dom Samopomocy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu przeznaczony dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Środowis

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5

Katowice, Świdnicka 35a auf der Landkarte sehen
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 5  to miejsce przeznaczone do niesienia pomocy osobom starszym oraz niezdolnym do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domow

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Starszych z Deficytem Pamięci

Wrocław, Kraszewskiego 2 auf der Landkarte sehen
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Starszych z Deficytem Pamięci to miejsce gdzie każdy znajdzie odpowiednią pomoc. Placówka zapewnia pensjonariuszom opiek

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2

Poznań, Nowy Świat 7/11 auf der Landkarte sehen
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 to placówka zapewniająca pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. W ośrodku znajdą pomoc seniorzy, osoby samotne oraz o zmn

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1

Poznań, Konopnickiej 18 auf der Landkarte sehen
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 to placówka, która udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz w podeszłym wieku. W ośrodku znajdą pomoc osoby wymagającej